Sigurimi i Cilësisë

Sigurimi i Cilësisë

1: Aktivizoni/fikni testin kur ngarkesa e vlerësuar dhe hyrja 100V/240Vac

qa1

2: Të gjitha produktet (100% produkte) testohen nga pajisjet ATE

qa2

Artikujt e testimit të sistemit të testimit funksional të furnizimit me energji ATE janë si më poshtë

Testi i performancës së daljes:
Testi i tensionit të daljes DC Testi i tensionit të daljes DC
Testi aktual i valëzimit Testimi i efikasitetit
Testi i karakteristikave të hyrjes:
Testi i rrymës hyrëse Fut testin aktual të RMS
Testi i rrymës së pikut të hyrjes Testi i fuqisë hyrëse
Testi aktual i shkeljes së harmonisë Testi i faktorit të fuqisë hyrëse
Testi i karakteristikave të mbrojtjes:
Testi i mbrojtjes nga qarku i shkurtër Testi i mbrojtjes nga mbitensioni
Testi i mbrojtjes nga tensioni i ulët Testi i mbrojtjes nga ngarkesa
Mbi testin aktual të mbrojtjes Testi i mbrojtjes nga temperatura

3: Të gjitha produktet (100% produkte) vlerësohen në testin e ngarkesës në 115V-240Vac: 4 orë

qa3

4: Inspektimi i pamjes

qa4

Ju lutemna kontaktonipër informacione të mëtejshme, merrni mostrën falas!

Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni