Pas sherbimit te shitjes

Si të merreni me produktin problematik

Kur klienti konstatoi se ka problem me produktet pas mallit të marrë, ne kemi një proces të plotë për t'u marrë me ankesat e klientëve.
Nëse dëshironi të dini sistemin e kontrollit të cilësisë së përshtatësit tonë, ju lutemi kaloni te "Cilësia"

asbqeb

✧ Para së gjithash, duhet të na informoni për problemet e produktit, formati mund të jetë raporti, përshkrimi i tekstit ose video me email.

✧ Ekipi i shitjeve do t'ia kthejë problemin departamentit të kontrollit të cilësisë sapo të marrim ankesat e klientëve.

✧ Kur departamenti i kontrollit të cilësisë të marrë raportin e ankesës nga ekipi i shitjeve, inxhinieri QE do të organizojë departamentin e prodhimit dhe departamentin e kontrollit të cilësisë për të konfirmuar fenomenin e defektit sipas procesit të mësipërm, më pas të zbulojë shkakun dhe t'i sigurojë klientit një zgjidhje e kënaqshme.